Malung Sälen Elektriska , skall genom att aktivt integrera miljöfrågor i hela sin verksamhet, bidra till en bättre livsmiljö för de anställda, för företagets kunders för samhället och naturen.

Miljöarbetet kommer att bedrivas i tre huvudområden.

  • Företagets miljöpåverkan. Detta omfattar företagets drift i form av anläggningar, transporter och arbetsplatser.
  • Företagets arbetsmiljö. Detta omfattar företagets fasta driftsenheter, arbetsplatser i form av entreprenader samt löpande servicearbeten.
  • Produkternas miljöpåverkan. Detta omfattar installationer av eltekniska anläggningar som företaget utför med för i anläggningar ingående produkter liksom hur arbetet har utförts.

Företagets engagemang inom miljöarbetet skall präglas av öppenhet och kunna redovisas för våra kunder. Samtliga anställda skall kunna delge intressenter företagets miljöpolicy. Leverantörer och samarbetspartners skall informeras om företagets miljöarbete och bidra till att vi uppfyller ställda miljökrav.

EIO
Som medlem av IN kommer vi att delta i branschens gemensamma arbete i miljöfrågor och ta del av de kunskaper och rekommendationer som organisationen tillhandahåller. Gällande miljölagstiftningar skall följas, liksom all övrig lagstiftning som branschen har att rätta sig efter för att skapa säkra och effektiva eltekniska anläggningar för våra kunder. EIO-Q och EIO Q-MILJÖ är lättanvända och höggradigt bransch-anpassade arbetsredskap som gör kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor till fullständigt naturliga inslag i företagens dagliga arbete.

Öppettider

Måndag-Fredag 10.00-18.00
Lördag: 10.00-13.00

broschyr

Våra telefonnummer

 

Växel: 0280-126 44
Butik och Lager: 0280-445 40
Installation: 0280-445 41
Kontor och Ekonomi: 0280-445 48

 

Här hittar du oss

Lisagatan 22, Malung

Malung Sälen Vansbro Ludvika